Galaxen

Galaxen er vores multirum, hvor vi laver teater, motorik, sang og musik, bager og kokkerer sunde ting, har børneyoga, træner muskler og sanser. Her laves større kreative ting eller laves social indsatser med plads til fordybelse.