Bilag
Vi har Buddy ordning blandt forældre ift. forældrebestyrelsen. Se vedlagte bilag.