Kvalitetsrapport

Bilag
Alle institutioner udfærdiger hvert år en kvalitetsrapport, som viser årets indsats ift. diverse læreplanstemaer. I år er medtaget indsats ift. børneområdets vision.
Hvert år laves kvalitetsrapport på alle daginstitutioner. Læs her årets fine resultat.
Årets indsatser
hermed nyt fra 2018