Praktisk ABC

A  afhentning/aflevering:  det er vigtigt at I husker at checke ind og ud på Nemtjekind på den grønne ipad, der ligger på køkkenbordet i ELverhøj. Lad ikke barnet gøre det, da det hermed lærer systemet, og derfor opstår en risiko for at børn bliver checket ud der stadig er i børnehaven.

B  bleer: sk,al I selv medbringe. Hvornår barnet er blefri, sker i et samarbejde mellem barn, forældre og personalet.


C  Cykler: barnets cykel anbringes på nordsiden af børnehaven. Når vi har cykeldag på legepladsen står det på månedsplanen og barnet skal bruge cykelhjelm. 


D  Drikkedunke: drikkedunke med vand og barnets navn medbringes rengjort hver dag. 

F  Ferie/fridage: afmeld Jeres ban til ferie og fridage, så hurtigt I kan. Personalet får ferie når der er færrest børn, så det vil lette planlægningen meget. 

Husk Jeres barn har også brug for ferie og nå det punkt hvor det keder sig.

Forældresamtaler: den første forældre samtale tilbydes når Jeres barn har været i institutionen 3-4 måneder, og vi har lært det ordentligt at kende. Der vil være udarbejdet kompetencehjul vedr. sprog og der bliver den første tid drøftet. 

Forældre til kommende skolebørn får tilbud om samtale, hvor det fulde kompetencehjul og barnets skoleparathed drøftes.  

Man kan derudover altid bede om en samtale med barnets primærpædagog. 

Bilag
Pædagogerne har udarbejdet dette udfra erfaringer gjort i børnehaven
Pædagogerne i Taps Børnehave har udarbejdet dette udfra de erfaringer vi har gjort i børnehaven