Skolestart

Vi er geografisk placeret så vi leverer børn til flere skoler. Vi arbejder med barnets skoleparathed hele barnets børnehavetid, men målretter det mere og mere, efterhånden som overgangen nærmer sig.

I september året før skolestart udfærdiges kompetencehjul på børnene, der viser barnets styrker og hvor vi kan målrette pædagogisk indsats med henblik på skolestart. Forældre samarbejder med os med at styrke barnet, så det er fint med.

I kan se vores aktuelle kvalitetsrapport - 2014 i bilag herunder eller andet sted på hjemmesiden. 

Børnene fra Taps børnehave ligger rigtig fint og er ofte mere end aldersvarende på alle områder.

Fra nytår og frem til start i Glidende overgang intensiveres børnenes læring med krav, udfordringer, oplevelser og ansvar. Børnene elsker at opleve at blive dygtigere og få den frihed der følger med.

Vi arbejder med barnets literacy kompetence, mængde, tal, bogstaver, sociale ting, selvhjulpenhed, kognitive udvikling osv.  

Vi laver besøg og genbesøg med Christiansfeld skole/SFO, men følger også de andre børn i noget omfang.

Ofte kommer tidligere børn på besøg i institutionen.