Forældresamtaler

Der tilbydes start samtale efter 3-4 måneder, hvor pædagogen vil komme ind på de ting vi ved, der kan formidles ift. at et barn starter i børnehave.

I vil få mulighed for at sætte dagsorden så det der rører sig hos Jer kommer i centrum.

Det er dog vigtigt i den daglige kontakt at få fortalt hvad I tænker, så vi kan komme Jer i møde, eller forklare hvorfor det ser ud som det gør.

I efteråret før skolestart får I igen en opdatering ift. skoleparathed og hvad der skal arbejdes med både hjemme og i institutionen.

Det er altid muligt at få tilbudt en samtale hvis I har behov. Vi vil også indkalde hvis vi oplever et behov.