Forældresamarbejde

I Taps kan du forvente en rummelighed som du kan læse mere om i vores værdigrundlag i læreplanen.

Vi sætter pris på forældres opbakning og tror på at vi er sammen om at give alle børn den bedste start og opbakning i deres udvikling og trivsel.

Vores forældrebestyrelse har udarbejdet en pjece som kort beskriver hvordan vi er fælles i forhold til udsatte børn, og tager hånd om hinanden.

Alle nye forældre får en kontakt person i forældrebestyrelsen, som de er velkommen til at benytte og spørge om alle forhold. De vil guide Jer i forhold til hvem I skal gå til med hvilke spørgsmål, eller tage principper op for Jer.

 

Bilag
Forældrebestyrelsen udarbejdede i 2015 denne pjece vedr. inklusion