Hverdagen

Vi er en funktionsopdelt børnehave, hvilket vil sige at vi benytter pædagogernes særlige kompetencer i forhold til barnets alsidige udvikling.

Alle børn har således mulighed for hver dag at møde personale der brænder for deres fag, som er engagerede og nytænkende og byder ind med det de kan.

Alle børn har dog også en primær pædagog - en kontakt pædagog, der tager sig af at samle trådene vedr. barnets udvikling. Det er denne, der tager initiativ til forældresamtale og har ansvaret for at få set,hørt og forstået barnets umiddelbare behov.

Vi har en åben og tillidsfuld tilgang til børn og forældre og øvrige samarbejdspartnere.