I dag har vi prøvet forskellige måder at synge på. Sidde, stå, ligge osv. Børnene valgte sange og om vi skulle stå, sidde osv.
gymnastiksalen kan virke stor
Vi leger med luft...
venner i en madras
brombærtur
Endnu engang på tur til verdens bedste bondegård.
Endnu engang på tur til verdens bedste bondegård.
Velkommen til institutionen
Taps børnehave er en landsby-institution, som dels nyder stor opbakning fra lokalmiljøet og dels har mange tilmeldte børn fra yderområder, hvilket betyder at vi afleverer børn til mange forskellige skoler.

Vi er en institution, som har nogle fantastiske udendørsarealer og muligheder, - skov, å, marker, sportsplads m.m. 

Indendørs har vi god plads og har indrettet os med sanserum, interaktivt gulv, diverse aktivitets og legerum.

Børnene har fast primær pædagog og fast spisegruppe, men er herudover kendt af alle i institutionen og deltager oftest i planlagte aktiviteter sammen med jævnaldrende. 

Vi er en funktionsopdelt børnehave, så pædagogerne bruger deres særlige interesser og kompetencer på alle børnene og giver god plads til kollegalæring.

Børnehavens kultur er, at der er plads til og brug for alle. Vi er sammen om at skabe en god hverdag for både børn og voksne. Vi vil noget, med det vi gør, og med hinanden. Derudover lægges der vægt på at alle har en følelse og forståelse af at være en del af et fællesskab. Dette gælder børn såvel som voksne. Vi understøtter børnenes indbyrdes venskaber og relationer, også på tværs af alder og køn

Det giver sig blandt andet udtryk i at der lægges mærke til at den enkelte har været fraværende og der spørges til det. 

Der siges goddag og farvel og vi lytter og husker de historier vi får fortalt, således at vi senere kan spørge til den enkeltes oplevelser.

Der lægges vægt på at alle har følelsen af at være vigtig for fællesskabet og oplever at blive både set, hørt, forstået og er værdifuld i sig selv. Se vores værdigrundlag og målsætning i Læreplanen.

Legepladsen
Sansehaven
legeplads
Sansehaven
Legepladsen
Taps børnehave - sikken himmel
hængekøjer bruges til sannsestimulation
Taps Børnehaves målsætning
Vores fine lille stakit rundt om flagstangen
Interaktivt gulv med bolde
Sansehaven
Anderledes tur i gymnastiksalen
bark maleri
Thea holder samling
Teatertur til Nicolai scene i Kolding. Vi så stykket: om at blive ædt, som handlede om forskellige kendte eventyr figurer i nye fantastiske verdener. Utrolig godt lavet. Børnene fortæller gerne mere.
I dag har vi arbejdet videre med temaet min familie. Tegnet familien på papir først og dernæst farvelagt tegningen. Herefter overførte børnene tegningen til en sort plade med en hvid tusch.
I dag har vi arbejdet videre med temaet min familie. Tegnet familien på papir først og dernæst farvelagt tegningen. Herefter overførte børnene tegningen til en sort plade med en hvid tusch.
Børneyoga med rim. Lytte og udtale bogstavlyde samt at finde ord med forskellige forbogstaver på motorikbane.
cafe for drenge
Kriblekrable projekt
 I Taps Børnehave kan du forvente en rummelig, positiv og glad stemning. Vi mødes i gensidig tillid og med forventning om udvikling, trivsel og glæde.
Vi er et hus i udvikling og har en positiv indstilling til nye muligheder.
Vi har et højt informationsniveau og tager vores pædagogiske opgave seriøst.
De 6 læreplanstemaer integreres i hverdagen og i tema perioder udfra børnenes aktuelle behov, vores faglige indgang eller generelle tendenser.
Vi arbejder funktions og årgangsopdelt i aktiviteter og det enkelte barn har egen primærpædagog.
Naturen, miljøet og sundhed er en naturlig del af institutionens virke, traditioner, sang og højt humør ligeså.